CONTACT US

 • Country and Region Contact Person Mobile phone Telephone E-mail
  India Liu Jinsong +86 13904269435 86-411-86852375 liujs@dhidcw.com
  Yang Ankang +86 13591194180 86-411-86852212 yangak@dhidcw.com
  Southeast Asia Li Xin +86 13604114941 86-411-86852362 lixinb@dhidcw.com
  Wu Linyuan +86 13332284150 86-411-86852393 wulya@dhidcw.com
  Wang Qiang +86 15942803573 86-411-86852385 wangqiangb@dhidcw.com
  Australia Yang Hongwei +86 13998401208 86-411-86852829 yanghw@dhidcw.com
  Wang Lin +86 13050530603 86-411-86852373 wanglina@dhidcw.com
  Africa Yang Hongwei +86 13998401208 86-411-86852829 yanghw@dhidcw.com
  Wang Lin +86 13050530603 86-411-86852373 wanglina@dhidcw.com
  Russia Li Hui +86 18641163939 86-411-86852766 lihui@dhidcw.com
  Wei Zhaohui +86 13998685172 86-411-86852211 weizha@dhidcw.com
  Hou Xianjie +86 15242628884 86-411-86852870 houxj@dhidcw.com
  Europe Liu Liyu +86 13942621046 86-411-86852368 liuly@dhidcw.com
  Li Xiaodong +86 13332289567 86-411-86852390 lixd@dhidcw.com
  Li Hui +86 18641163939 86-411-86852766 lihui@dhidcw.com
  Japan Zhao Meili +86 13322298339 86-411-86852380 zhaoml@dhidcw.com
  Cheng Guang +86 13942613559 86-411-86852378 chengguang@dhidcw.com
  Feng Fan +86 13940886385 86-411-86852369 fengfan@dhidcw.com
  Li Liping +86 13998400348 86-411-86852365 lilpa@dhidcw.com
  Wang Yongfu +86 15566868008 86-411-86852387 wangyfd@dhidcw.com
  Middle East Zhang Huifan +86 13390529970 86-411-86852381 zhanghfa@dhidcw.com
  Zhang Xianwu +86 13942629442 86-411-86852213 zhangxw@dhidcw.com
  Persian Gulf Region Li Xin +86 13604114941 86-411-86852362 lixinb@dhidcw.com
  Zhu Jun +86 13940965112 86-411-86852372 zhujun@dhidcw.com
  Li Tie +86 15566868388 86-411-86852363 litie@dhidcw.com
  South America Ju Qinglong +86 13909853806 86-411-86852210 juql@dhidcw.com
  Wang Zexu +86 15840866724 86-411-86852549 wangzxa@dhidcw.com
  Wang Chang +86 15842466559 86-411-86852821 wangchang@dhidcw.com
  North America Feng Fan +86 13940886385 86-411-86852396 fengfan@dhidcw.com
  Zhu Jun +86 13940965112 86-411-86852372 zhujun@dhidcw.com
  South Korea  Feng Fan +86 13940886385 86-411-86852396 fengfan@dhidcw.com
  Zhang Xianwu +86 13942629442 86-411-86852213 zhangxw@dhidcw.com
  Zou Xiaoliang +86 15541159130 86-411-86852914 zouxl@dhidcw.com

Fill in your questions and requirements

COPYRIGHT© 2016 DALIAN HUARUI HEAVY INDUSTRY GROUP CO.,LTD.