Dalian Huarui Heavy Industry Group Co., Ltd

CNCN
About us Leadership

Leadership

Category Position Name
Board of Directors Chairman of the Board Meng wei
Directors Tian Changjun, Zhu Shaoyan
Independent director Yang Bo, Zhang Shuxian, Tang Ruiming, Wang guofeng
Staff Director Sun Yuanhua
Board of Supervisors Chairman of the Supervisory Board Li Zhifeng
Supervisor Su Jie, Wang Lin
Employee supervisor Ma Yanan, Zhang hui
Senior executives President Tian Changjun
Vice President Zhang Zhaokai, Zhou Gang, Wang Yuan, Guo Bingfeng
Chief accountant Lu Chaochang
Board secretary Lu Chaochang